מיסטיקה מאמר

  • מחבר:
  • קטגוריה:אלף

גם אם כולנו סומכים על רציונליות ועל ה רציונליזם המערבי אם
זה ברפואה ואם זה בלימודים האקדמאיים באונברסטאות בכל רחבי
העולם עדיין ישנו חלק קטן בתוכנו בתוך הנפש שנמשך אל משהו
שאין לו הסבר לוגי ולא לומדים עליו באקדמיה

לדבר הזה קוראים מיסטיקה.

המילה באה מהמילה היוונית מיסטיקוס , משמעותה סגירה או הסתרה.
משהו נסתר שלא נקלט בחושים ואין לו הסבר הגיוני.

אם כן המיסטיקה היא כמעט היפוכה של המדע ,שעסוק במדידות והשוואה
מוכחת על ידי חמשת החושים שלנו בדרך כלל אין משתמשים במונח "מיסטיקה"
כדי לתאר אמונות דתיות נפוצות, אלא מסייגים אותו לשימוש רק בהתייחסות
למרכיביהן הכמוסים והקשורים לחוויה הדתית הפנימית, להבדיל מגילוייה החיצוניים.

שאיפתו ורצונו של העוסק במיסטיקה היא לרוב להביא את נפשו לאיחוד נשמתי
בעולם שמעבר (עולם עליון).אולם ישנם רבים אחרים שעושים זאת מסקרנות
ורצון ללמוד דברים שונים ומסורות שונות.

בהינדואיזם מסטיקה שזורה לעומק הדת או התורה הזו ביהדות זו הקבלה באיסלם
הסופיזם אולם כמעט בכל דת או מסורת וכמעט בכל עם המסטיקה נטועה היטב
בכל התרבות המקומית.

לקראת סוף שנות השבעים של המאה הקודמת (המאה ה עשרים) החלו הרבה
אנשים בהרבה מקומות ברחבי העולם להתענין במיסטיקה גל של אמצעי תקשורת
עיתונים מגזינים אינטרנט הביא את בשורת המיסטיקה להמון.

אסטרולוגיה קריאה בקלפים נומרולוגיה גלגול נשמות ,כמעט כל תחום במסטיקה
החל החקר ויחד איתו אמנות שחלק קוראים להם אמונות טפלות כמו תקשור או
"עין הרע" .אם כן על כל אדם ואדם לעות חשבון עם עצמו אם מאמין או לא.