מיסטיקה מאמר

  • קטגוריה:אלף

גם אם כולנו סומכים על רציונליות ועל ה רציונליזם המערבי אםזה ברפואה ואם זה בלימודים האקדמאיים באונברסטאות בכל רחביהעולם עדיין ישנו חלק קטן בתוכנו בתוך הנפש שנמשך אל משהושאין לו…

להמשך קריאהמיסטיקה מאמר

אסטרולוגיה בראי הזמן

  • קטגוריה:אלף

אסטרולוגיה אחת מהתורות המיסטיות העתיקות ביותר ,שצמחה עם ערש התרבותהמערבית והמזרחית היא תורת האסטרולוגיה ,תורה הפסאודו-מדעיתשלא כמו האסטרונומיה אחות התאומה והמדעית. שתי התורות השתלבו זו בזו אולם בשלב מסויים הן…

להמשך קריאהאסטרולוגיה בראי הזמן