הבנת הזויות באסטרולוגיה

הזויות הקשרים בין הכוכבים במפה