הכוכבים באסטרולוגיה

מהם הכוכבים ? ותנועתם במזלות ובבתים