כוכבים אישיים בינאישיים ודוריים

סוגי הכוכבים מבחינת המרחק והשפעתם