מבוא קצר להבנת האסטרולוגיה -קורס אסטרולוגיה מתחילים

הבנת העיקרון  והמאפיינים של אסטרולוגיה