Course Content
קורס קריאה בקלפים רגילים
למד ניחוש עתידות בקלפי משחק
0/1
444
e
קורס קריאה בקלפי משחק
    About Lesson

    מעבר בין הסרטונים בלומדה דרך הקישורים למטה  הקודם    השלב הבא  !  שימו לב !

    הכרות עם קלפי המשחק (קלפים רגילים)