קלפי האבירים טארוט

אצל רוב הקוראים המתחילים קלפי החצר הם הקלפים הקשים ביותר לפיענוחהבנה והפנמה של הפירוש שלהם.בעוד הנסיכים המלכות והמלכים מוצמדים למזלאסטרולוגי מסויים ועוד איכשהו ניתנים לזכירה ,זה לא כך עם קלפי האבירים ,שלא נמצאיםבסט של קלפי משחק רגילים, ואין להם שיוך של מזלות. עם כן בקלפי ה טארוט יש לנו ארבעה קלפים שקשה לנו לזכור את… קראו עוד קלפי האבירים טארוט