מיסטיקה מאמר

גם אם כולנו סומכים על רציונליות ועל ה רציונליזם המערבי אםזה ברפואה ואם זה בלימודים האקדמאיים באונברסטאות בכל רחביהעולם עדיין ישנו חלק קטן בתוכנו בתוך הנפש שנמשך אל משהושאין לו הסבר לוגי ולא לומדים עליו באקדמיה לדבר הזה קוראים מיסטיקה. המילה באה מהמילה היוונית מיסטיקוס , משמעותה סגירה או הסתרה.משהו נסתר שלא נקלט בחושים ואין… קראו עוד מיסטיקה מאמר

אסטרולוגיה בראי הזמן

אסטרולוגיה אחת מהתורות המיסטיות העתיקות ביותר ,שצמחה עם ערש התרבותהמערבית והמזרחית היא תורת האסטרולוגיה ,תורה הפסאודו-מדעיתשלא כמו האסטרונומיה אחות התאומה והמדעית. שתי התורות השתלבו זו בזו אולם בשלב מסויים הן התפצלו לשתי דרכיםמיסטיקה אסטרולוגיה השכלה גבוהה ומדעית אסטרונומיה . יש כמה מסורות וסוגיי הבנת מצב הכוכבים באסטרולוגיה. חלקן שותפות במאפיינים דומיםמשום העברתן של השיטות בין… קראו עוד אסטרולוגיה בראי הזמן