מיסטיקה מאמר

גם אם כולנו סומכים על רציונליות ועל ה רציונליזם המערבי אםזה ברפואה ואם זה בלימודים האקדמאיים באונברסטאות בכל רחביהעולם עדיין ישנו חלק קטן בתוכנו בתוך הנפש שנמשך אל משהושאין לו הסבר לוגי ולא לומדים עליו באקדמיה לדבר הזה קוראים מיסטיקה. המילה באה מהמילה היוונית מיסטיקוס , משמעותה סגירה או הסתרה.משהו נסתר שלא נקלט בחושים ואין… קראו עוד מיסטיקה מאמר